Best seller

HỘP BẢO QUẢN HUMIDOR

  • Tên: Hộp bảo quản Humidor
  • Chất liệu: 100% gỗ Tuyết Tùng
  • Kích thước: 360x305x160mm
  • Hộp bảo quản xì gà cuba chất lượng Humidor làm bằng chất liệu gỗ 100%
  • Đảm Bảo Nhiệt Độ, Độ Ẩm 72%.
  • Hộp giữ ẩm và tủ điện được làm bằng gỗ tuyết tùng
HỘP BẢO QUẢN HUMIDOR
HỘP BẢO QUẢN HUMIDOR
Thế Giới Xì Gà Cuba
Logo