Xì gà RAMON chính hãng

Categories
  • All
  • Favorite
  • Popular
  • Most rated
  • Expired
Thương hiệu xì gà RAMON được tạo ra bởi 2 anh em Ramón và Antonio Allones vào năm 1845. Thương hiệu xì gà này đã trải qua nhiều sự thay đổi về quyền sở hữu trước khi được gia đình Cifuentes mua lại, từ đây việc sản xuất xì gà được chuyển đến nhà máy Partagás nổi tiếng. Vào năm 1960, chính phủ Cuba đã quốc hữu hóa tất cả việc sản xuất xì gà, và thương hiệu Ramon Allones được chọn để tiếp tục sản xuất tại Havana.  
Thế Giới Xì Gà Cuba
Logo