Best seller

Xì Gà Dòng Noble ZINO CLASSIC NO.5 ( HỘP 20 ĐIẾU)

ZINO CLASSIC NO.5 ( HỘP 20 ĐIẾU) Xì gà được sản xuất tại DOMINICA,mỗi sản phẩm được trình bày độc đáo và đẹp mắt .

6.7Expert Score
ZINO CLASSIC NO.5 ( HỘP 20 ĐIẾU) Xì gà được sản xuất tại DOMINICA,mỗi sản phẩm được trình bày độc đáo và đẹp mắt .
Kích thước
5.5
Độ mạnh
7
Hương vị
7.5
Xì Gà Dòng Noble ZINO CLASSIC NO.5 ( HỘP 20 ĐIẾU)
Xì Gà Dòng Noble ZINO CLASSIC NO.5 ( HỘP 20 ĐIẾU)
Thế Giới Xì Gà Cuba
Logo